������������������������ கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம்

67%

இல்லை

27%

தெரியவில்லை

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

7%

உங்கள் கருத்து

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு கேரளா மதிப்பளிக்கவேண்டும்

77%

இது உட்கட்சி பூசல்

0%

எதிர்த்து போராட அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு

23%

உங்கள் கருத்து

அதிகப்படியான விவாதங்கள் இளைஞர்களை தேவையில்லாமல் இதில் ஈர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது

22%

இயற்கை விதிக்கு எதிரானது தீர்ப்பு வரவேற்க்கதக்கது

44%

பெரும்பான்மையான மக்கள் தங்கள் விதிகளை சில மக்களின் மீது திணிப்பது சரியல்ல

25%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

9%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

������������������������ கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ������������������������ polls.


மேலே