��������������������� கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


பெற்றோர்கள் கவனம் இல்லாமை

35%

காம கொடூரர்கள்

21%

ஊடகம்

44%

உங்கள் கருத்து

கோபம்

11%

பொறாமை

0%

போதை பழக்கம்

11%

மன அழுத்தம்

22%

பழி வாங்கும் எண்ணம்

22%

வறுமை

0%

கலாச்சார சீர்கேடு

33%

உங்கள் கருத்து

அதிகப்படியான விவாதங்கள் இளைஞர்களை தேவையில்லாமல் இதில் ஈர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது

22%

இயற்கை விதிக்கு எதிரானது தீர்ப்பு வரவேற்க்கதக்கது

44%

பெரும்பான்மையான மக்கள் தங்கள் விதிகளை சில மக்களின் மீது திணிப்பது சரியல்ல

25%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

9%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

��������������������� கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ��������������������� polls.


மேலே