மனைவி கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


நமது கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையிலான தீர்ப்பு

69%

பெண்ணை ஒரு சமமான குடிமகளாக பார்க்க மறுக்கிற தீர்ப்பு

31%

சட்டத்திற்கு புறம்பான தீர்ப்பு

0%

உங்கள் கருத்து

அதீதமான எதிர் பார்ப்பு

14%

புரிந்து நடந்து கொள்ளும் தன்மை இன்மை

79%

நேர் எதிரான எண்ணங்கள்

7%

முரட்டுத்தனமான நடவடிக்கை

0%

நம்பிக்கை துரோகம்

0%

மற்றவர் மீது ஆசை

0%

உங்கள் கருத்து

தனி சட்டம் தேவை

29%

தேவையில்லை

0%

சட்டம் வந்தால் தவறாக பயன்படுத்தப்படும்

29%

வந்தால் உண்மையில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு

43%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

15%

இல்லை

74%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

12%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

மனைவி கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of மனைவி polls.


மேலே