கல்வி கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம்

29%

இல்லை

29%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

43%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

100%

இல்லை

0%

அப்படி கூற இயலாது

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

ஆசிரியர்கள்

13%

பெற்றோர்கள்

13%

வேலை வாய்ப்பின்மை

25%

வேறு காரணிகள்

6%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

சமுதாயம்

44%

உங்கள் கருத்து

நியாயமானது

40%

இந்திக்கு சாதகமானது

20%

திறமைக்கு எதிரானது

40%

உங்கள் கருத்து

கிடைக்கும்

69%

கிடைக்காது

17%

தேவையற்ற விவாதம்

10%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3%

உங்கள் கருத்து

ஒழுக்கம்

73%

அறிவு

27%

மதிப்பெண் பெற வழி

0%

இதில் எதுவுமே இல்லை

0%

உங்கள் கருத்து

காத்திருக்கலாம்

0%

காத்திருக்கக் கூடாது

3%

வேறு வேலை பார்த்துக் கொண்டே முயற்சிக்கலாம்

97%

உங்கள் கருத்து

காலை 7 முதல் மதியம் 2 வரை

21%

காலை 8 முதல் மாலை 3 வரை

26%

காலை 9 முதல் மாலை 4 வரை

41%

காலை 10 முதல் மாலை 5 வரை

12%

மற்ற நேரம்

0%

உங்கள் கருத்து

இதைத் தடுக்க அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும்

71%

குழந்தைகளின் பக்குவத்தை அறிய இது தேவை

14%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உங்கள் கருத்து

பெரும்பாலாக மாறியுள்ளது

23%

முற்றிலும் மாறியுள்ளது

50%

சிறிதளவே மாறியுள்ளது

0%

மாறவில்லை

19%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

கல்வி கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of கல்வி polls.


மேலே