கர்நாடகா கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


பாராட்ட வேண்டிய ஒன்று

29%

தமிழக அரசும் இந்த முடிவை எடுக்கவேண்டும்

71%

கடன் தள்ளுபடி தீர்வாகாது

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

கர்நாடகா கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of கர்நாடகா polls.


மேலே