������������������ கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம்

0%

இல்லை

0%

இருக்கலாம்

100%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

தவறு

0%

கருத்து கூற விருப்பமில்லை

0%

சரி இது மக்கள் அரசியல்

0%

மக்களிடம் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை

100%

உங்கள் கருத்து

செய்தித்தாள்

8%

தொலைக்காட்சி

58%

வானொலி

8%

இணையம்

25%

மற்றவை

0%

அலைப்பேசி

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

ஆளுங்கட்சி

20%

எதிர்க்கட்சிகள்

0%

இருதரப்பும்

60%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

20%

உங்கள் கருத்து

வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரலாம்

56%

வரிச்சலுகை அளிக்கலாம்

0%

இலவச உயர் கல்வி அளிக்கலாம்

33%

தேவையற்ற விவாதம்

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

வேறு எதாவது வகையில் உதவலாம்

11%

உங்கள் கருத்து

பெரும்பாலான மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில்

40%

நாட்டிலுள்ள தலைசிறந்த அறிஞர்களின் எண்ணப்படி இருத்தல் வேண்டும்

12%

நாட்டு மக்களின் மகிழ்ச்சியை மேம்படுத்தவும் மகிழ்ச்சியை கட்டி காக்கும் வகையில்

36%

இது பற்றி தெரியவில்லை

8%

இது பற்றி எனக்கு கவலையில்லை

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

������������������ கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ������������������ polls.


மேலே