ஆன்லைன் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


நேரம் சேமிப்பு

45%

பண விரையம்

41%

திருப்தி கரமாக உள்ளது

14%

உங்கள் கருத்து

வரவேற்கத்தக்கது மருந்துகள் உண்மையான விலைக்கு விற்கப்படும்

30%

உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படும்

10%

போலி மருந்துகள் அதிகரிக்கும்

30%

தடை செய்யப்பட்ட போதை மருந்து களும் அதிகரிக்கும்

30%

உங்கள் கருத்து

ஈபே

0%

பிலிப்கார்ட்

64%

அமேசான்

18%

ஹைபைஹை

0%

ஸ்நாப்டீல்

18%

மற்றவை

0%

ஜபாங்

0%

ஷாப்க்ளுஸ்

0%

உங்கள் கருத்து

பாதுகாப்பாக உள்ளது

25%

பாதுகாப்பு இல்லை

75%

கருத்து இல்லை

0%

இதை பற்றி எனக்கு தெரியாது

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

ஆன்லைன் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ஆன்லைன் polls.

மேலே