தடைசெய்யப்பட்டவை கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


இந்தியர்கள் முட்டாள்கள் என்று

40%

அரசியல் வாதிகள் பணம் பெருக்குவதற்கு

60%

மக்களை வாழவைக்க

0%

யாருக்கு தெரியும்

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

தடைசெய்யப்பட்டவை கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of தடைசெய்யப்பட்டவை polls.


மேலே