��������������� கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம்

25%

இல்லை

38%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

38%

உங்கள் கருத்து

வேறு காதலை தேடலாம்

4%

வாழ்க்கையை தேடி செல்லலாம்

46%

வேலையில் கவனம் செலுத்தலாம்

15%

வேறு காதல் வெறும் வரை காத்திருக்கலாம்

23%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

12%

உங்கள் கருத்து

சரி

60%

தவறு

10%

நட்பை கொச்சைப்படுத்தும்

30%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

தேவை

5%

தேவையில்லை

27%

தனி மனித விருப்பம்

59%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

9%

உங்கள் கருத்து

10-14

7%

15-18

7%

18-23

36%

24-28

36%

29-35

0%

35க்கு மேல்

0%

காதலுக்கு எதுக்குங்க வயசு

14%

காதலிப்பது தவறு

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

உண்மை

4%

உண்மையில்லை

61%

அது அவரவர் விருப்பம்

35%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஊடகங்கள் ஊடுருவது தவறு

56%

நாட்டிற்கு தவறான உதாரணமாக அமைந்துவிட்டது

11%

இது ஒன்றும் நாட்டில் நடக்காத விஷயமல்ல

4%

இதைப் பற்றி பேசி நேரத்தை வீணடிக்க தேவையில்லை

30%

உங்கள் கருத்து

தனி மனித விருப்பம்

41%

நாகரிகமாக கொண்டாடினால் சரியே

41%

அப்படி ஒரு தினம் தேவையில்லை

10%

மிக முக்கியமான தினம் நிச்சயம் தேவை

2%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து

வெறும் அழகும் அந்தஸ்துமே காதலுக்கு உகந்ததாக பார்க்கப்படுவதால்

7%

காதல் ஒரு விளையாட்டைப்போல் ஆகி விட்டதால்

9%

வெறும் ஈர்ப்பினால் வருவதால்

42%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உண்மையாக காதலிக்காததால்

28%

உங்கள் கருத்து

கடிதம்

7%

மின்னஞ்சல்

0%

தொலைப்பேசி

3%

வாழ்த்து அட்டை

3%

நண்பர் தூது

0%

மற்றவர் தூது

0%

நேரடியாக

63%

வேறு வழியில்

23%

உங்கள் கருத்து

ஆண்கள்

25%

பெண்கள்

9%

இருவருமில்லை

6%

இருவரில் உண்மையாக காதலிப்பவர்களும் உள்ளனர் பொய்யாக காதலிப்பவர்களும் உள்ளனர்

60%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

��������������� கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ��������������� polls.


மேலே