சிலிண்டர் மானியம் ரத்து கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


சாமானிய மக்களின் வயிற்றில் அடி

69%

நல்ல முயற்சி உண்மையில் இல்லாதவர்களுக்கு ரேஷன் போயி சேரனும்

8%

இலவசங்கள் குறைய குறைய நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றம் உயரும்

22%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

சிலிண்டர் மானியம் ரத்து கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of சிலிண்டர் மானியம் ரத்து polls.

மேலே