புத்தாண்டு கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


மரபு மீறல்

40%

அவசியமற்றது

40%

தற்செயலானது

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

20%

உங்கள் கருத்து

நம்முடன் கலந்துவிட்டது தவறில்லை

24%

தேவையில்லை

18%

இது தனிப்பட்ட விருப்பம்

53%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து

சரியே தமிழ் புத்தாண்டையும் இதே போல் கொண்டாட வேண்டும்

79%

கொண்டாடுவது ஏற்புடையதல்ல

11%

அதைப் பற்றி எனக்கு கவலையில்லை

4%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

புத்தாண்டு கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of புத்தாண்டு polls.


மேலே