மருத்துவம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


மன அழுத்தம்

100%

எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட நோய்

0%

இதய நோய்

0%

மார்பக புற்றுநோய்

0%

தன்னுடல் தாங்குதிறன் நோய்

0%

மற்றவை

0%

உங்கள் கருத்து

ஆங்கில மருந்து

0%

சித்த வைத்தியம்

25%

மறு வாழ்வு மையம்

8%

யோகா

58%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

27%

இல்லை

45%

அது பற்றி தெரியவில்லை

27%

உங்கள் கருத்து

அதைப் பற்றி அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை

18%

முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு தற்காத்துக் கொள்வது நல்லது

71%

தாக்கனும்னு இருந்தா தாக்கத்தான் செய்யும்

12%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

பெற்றோரின் வற்புறுத்தல்

48%

குடும்ப சூழ்நிலையை மாற்ற

5%

மாணவர்கள் விருப்பம்

19%

பணம் அதிகம் இருப்பதால்

19%

வேறு காரணங்கள்

10%

உங்கள் கருத்து

இது சிறந்த சேவையாக அமையும்

67%

இதை சிலரே பயன்படுத்துவர்

11%

இந்த திட்டம் வெற்றி பெறுவது கேள்விக்குறியே

17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

மருத்துவம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of மருத்துவம் polls.


மேலே