������������ கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


சீர்படும்

50%

சீர்படாது

50%

பணிச்சுமை அதிகரிக்கும்

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

இது சிறந்த சேவையாக அமையும்

67%

இதை சிலரே பயன்படுத்துவர்

11%

இந்த திட்டம் வெற்றி பெறுவது கேள்விக்குறியே

17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

������������ கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ������������ polls.


மேலே