தமிழக அரசு கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது

0%

அரசு இந்த அறிவிப்பை திரும்ப பெறனும்

33%

10 அல்லது 20 சதவிகிதம் உயர்த்தியிருக்கலாம்

33%

தவிர்க்கமுடியாதது

0%

இதுவும் கடந்து போகும்

33%

உங்கள் கருத்து

தமிழக அரசு

17%

தொழிற்சங்கங்கள்

17%

யாருமில்லை

17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

33%

ஊழியர்கள்

17%

உங்கள் கருத்து

அவர்கள் போதுமான தண்டனை அனுபவித்து விட்டனர் விடுதலை சரியே

69%

அவர்கள் தவறே செய்யவில்லை விடுவித்தது சரியே

3%

தவறான முன் உதாரணம் விடுதலை தவறு

21%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8%

உங்கள் கருத்து

இது சிறந்த சேவையாக அமையும்

67%

இதை சிலரே பயன்படுத்துவர்

11%

இந்த திட்டம் வெற்றி பெறுவது கேள்விக்குறியே

17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

தமிழக அரசு கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of தமிழக அரசு polls.


மேலே