லோக் சபா கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


காங்கிரஸ் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து பெற வேண்டும்

8%

வேறு எதாவது ஒரு கட்சி அந்தஸ்து பெற வேண்டும்

25%

எந்த கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து பெறும் தகுதியில்லை

67%

உங்கள் கருத்து

வரவேற்க்கத்தக்கது சிறு மாநிலங்களே வளர்ச்சிக்கு உகந்தது

29%

இது காங்கிரஸ் அரசின் அரசியல் சூதாட்டம்

29%

இது ஏற்புடையதல்ல பிரிவினையையே உண்டாக்கும்

29%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உங்கள் கருத்து

மிகச்சிறப்பான வெற்றி பெரும்

17%

குறிப்பிடும் அளவு வாக்குகளைப் பெரும்

43%

அதிகப்படியான வெற்றி பெறாது

17%

தோல்வியடையும்

10%

சரியாக கணிக்க இயலாது

10%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

லோக் சபா கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of லோக் சபா polls.


மேலே