ஊழல் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


வழக்கை திசை திருப்பும் செயல்

20%

அர்த்தமில்லாதது

40%

சரியானது

20%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

20%

உங்கள் கருத்து

நீதிபதி நியமன முறை மாற்றப்பட வேண்டும்

0%

கடுமையான தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டும்

38%

வேதனைக்குரிய ஆனால் மீள முடியாத அவல நிலை

50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

13%

உங்கள் கருத்து

AAP தமிழகத்தில் வந்தால் வேண்டுமானால் அது உதவும்

13%

ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் உள்ளது அதனால் பயனில்லை

21%

பெரிய மாற்றம் வராது என்று நினைக்கிறேன்

21%

அப்படி வந்தால் ஊழலுக்கு எதிராக நல்ல மாற்றம் ஏற்படும்

38%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

ஊழல் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ஊழல் polls.


மேலே