பொங்கல் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம்

14%

இல்லை

50%

சில இடங்களில் மட்டும்

18%

கிராமங்களில் மட்டும்

18%

உங்கள் கருத்து

மிகவும் சிறப்பான பொங்கல்

27%

எல்லா வருடம் போலத்தான்

40%

சிறப்பானதாக அமையவில்லை

27%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

7%

உங்கள் கருத்து

வீரம்

42%

ஜில்லா

13%

இரண்டும் நன்றாக உள்ளது

27%

இரண்டும் படு மொக்கை

7%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

11%

உங்கள் கருத்து

அரசு தன் இலக்கை எட்டும்

36%

குடிமக்களை உயர்த்த அரசு இன்னும் முயற்சி எடுக்க வேண்டும்

24%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

40%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

பொங்கல் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of பொங்கல் polls.


மேலே