சட்டம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


இதுவே போதும் காலதாமத விசாரணை தவிர்க்கவேண்டும்

40%

இன்னும் கடுமை ஆக்க வேண்டும்

60%

தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்ய கூடாது

0%

கலி காலம் வேறென்ன

0%

உங்கள் கருத்து

இணையதளம்

0%

தனிநபர் ஒழுக்க சீர்கேடு

33%

பலவீனமான சட்டம்

67%

தகுதியற்றவர்களிடம் ஆட்சிப் பொறுப்பு

0%

முறையற்ற பொருளாதாரம்

0%

ஊடக வஞ்சனை

0%

உங்கள் கருத்து

எந்த வயது என்றாலும் குற்றத்தின் அடிப்படையிலே தண்டனை வழங்க வேண்டும்

78%

நேர்மையான அணுகுமுறை

11%

இது மிகவும் ஆபத்தானது

11%

உங்கள் கருத்து

ஆம் நான் ஆதரிக்கிறேன்

17%

இல்லை நான் ஆதரிக்கவில்லை

0%

ஏன் பசு எந்த விலங்கையும் வதை செய்யகூடாது என்ற சட்டம் வேண்டும்

83%

உங்கள் கருத்து

சரியான தீர்ப்பு

85%

ஏற்புடையதல்ல

15%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

வளர்ச்சிக்கானது

36%

தனியார் நலன்

14%

பிடிவாதப் போக்கு

36%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உங்கள் கருத்து

வரவேற்கத்தக்கது

88%

தடுக்க முடியாது

13%

உங்கள் கருத்து

அவசியமானது

29%

அவசியமில்லாதது

50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

21%

உங்கள் கருத்து

தனிமனித சுதந்திரத்தை சட்டங்களால் தடுப்பது ஆபத்தானது

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

11%

வரவேற்க்கத்தக்கது எல்லா மாநில அரசுகளும் இதைப் பின்பற்ற வேண்டும்

89%

உங்கள் கருத்து

தேவை

100%

தேவையில்லை

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

9999 நாடுகள் இந்தியாவில் உருவாக்கிவிடுவார்கள்

60%

எல்லா இடங்களுக்கும் சமமான அங்கீகாரம் கிடைக்கும்

20%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

20%

உங்கள் கருத்து

நீதிபதி நியமன முறை மாற்றப்பட வேண்டும்

0%

கடுமையான தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டும்

38%

வேதனைக்குரிய ஆனால் மீள முடியாத அவல நிலை

50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

13%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

சட்டம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of சட்டம் polls.


மேலே