ஆட்சி கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


நன்றாக இருந்தது

0%

ஏதோ இருந்தது

50%

மிகவும் மோசம்

42%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8%

உங்கள் கருத்து

ஆம்ஆத்மி மற்றும் காங்கிரஸ்

8%

ஆம்ஆத்மி

33%

பிஜேபி

58%

மைனாரிட்டி

0%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

33%

இல்லை

0%

தெரியவில்லை

58%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8%

உங்கள் கருத்து

நல்ல தொடக்கம்

45%

ஏமாற்றம்

0%

மாற்றம் இல்லை

45%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

9%

உங்கள் கருத்து

அஇஅதிமுக

9%

திமுக

0%

அஇஅதிமுக ஆதரவுடன் பிஜேபி

30%

ஏதாவதுடன் காங்கிரஸ்

0%

இவற்றில் ஏதுமில்லை

30%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

தேமுதிக ஆதரவுடன் பிஜேபி

13%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

ஆட்சி கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ஆட்சி polls.


மேலே