பணம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


பணம்

11%

இயற்கை

22%

சூழ்நிலைகள்

11%

அன்பான குடும்பம்

44%

இவை அனைத்தும்

11%

உங்கள் கருத்து

500

0%

1000

13%

1500

0%

2000

13%

என் வோட்டு விற்பனைக்கல்ல

75%

உங்கள் கருத்து

இது வரவேற்க்கத்தக்க முயற்சி

36%

தேவையில்லாமல் பொதுமக்களுக்கு இன்னல்

43%

சரியே ஆனால் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும்

21%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

பணம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of பணம் polls.


மேலே