மாணவர்கள் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


தலைவனின்றி செயல்பட்ட மாணவர்கள்

9%

ஒற்றுமையின்மை

0%

அரசியல் சூழ்ச்சிகள்

81%

சமூகவலைத்தளங்களில் பரவிய பொய்கள்

9%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

50%

இல்லை

50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

குடும்பச் சூழல்

0%

இன்றைய சினிமா

0%

சுலபமாக மது கிடைப்பது

44%

சமூக வலைத்தளங்கள்

11%

சக நண்பர்களின் தூண்டுதல்

44%

உங்கள் கருத்து

பெற்றோரின் வற்புறுத்தல்

48%

குடும்ப சூழ்நிலையை மாற்ற

5%

மாணவர்கள் விருப்பம்

19%

பணம் அதிகம் இருப்பதால்

19%

வேறு காரணங்கள்

10%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

மாணவர்கள் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of மாணவர்கள் polls.


மேலே