திரைப்படம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


வீரம்

42%

ஜில்லா

13%

இரண்டும் நன்றாக உள்ளது

27%

இரண்டும் படு மொக்கை

7%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

11%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

32%

நன்று

11%

பரவாயில்லை

32%

மோசம்

7%

படு மொக்கை

18%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

0%

நன்று

27%

பரவாயில்லை

9%

மோசம்

18%

படு மொக்கை

45%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

55%

நன்று

12%

பரவாயில்லை

27%

மோசம்

0%

படு மொக்கை

6%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

திரைப்படம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of திரைப்படம் polls.


மேலே