ரஜினிகாந்த் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


சூப்பர்

29%

நன்று

21%

பரவாயில்லை

11%

ஒரு முறை பார்க்கலாம்

11%

மொக்கை

29%

உங்கள் கருத்து

ஒரு திரைப்படத்திற்கு இவ்வளவு விளம்பரம் தேவையற்றது

75%

மக்களின் சமூக அக்கறையை பிரதிபலிக்கின்றது

17%

ஊடகங்கள் நாட்டு மக்கள் மேல் வைத்துள்ள அக்கறையை திரையிட்டு காட்டுகிறது

8%

உங்கள் கருத்து

வேதனை அளிக்கிறது மாற்றப்பட வேண்டும்

41%

சாதாரண நிகழ்வே வருத்தம் தேவையில்லை

9%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5%

அனைத்துமே வணிக மயமாக்கப்பட்டதின் விளைவே மாற்ற இயலாது

45%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

21%

இல்லை

63%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

சூப்பர்

10%

பரவாயில்லை

14%

நன்று

19%

மோசம்

10%

படு மொக்கை

5%

இன்னும் பார்க்கவில்லை

43%

உங்கள் கருத்து

கவரும்

64%

கவராது

20%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

16%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

ரஜினிகாந்த் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ரஜினிகாந்த் polls.


மேலே