உச்சநீதிமன்றம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


இது சரியான தீர்ப்பு

19%

தமிழர் பாரம்பரியத்தை உச்சநீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ளவில்லை

39%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

10%

இறைச்சிக்காக கொல்லலாம் என்றால் விளையாட்டில் பயன்படுத்துவது தவறில்லை

32%

உங்கள் கருத்து

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு கேரளா மதிப்பளிக்கவேண்டும்

77%

இது உட்கட்சி பூசல்

0%

எதிர்த்து போராட அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு

23%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

உச்சநீதிமன்றம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of உச்சநீதிமன்றம் polls.


மேலே