ஜல்லிக்கட்டு கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


தலைவனின்றி செயல்பட்ட மாணவர்கள்

9%

ஒற்றுமையின்மை

0%

அரசியல் சூழ்ச்சிகள்

81%

சமூகவலைத்தளங்களில் பரவிய பொய்கள்

9%

உங்கள் கருத்து

அரசே அனுமதி வழங்கும்

21%

தடை செய்யப்பட்டது செய்யப்பட்டதுதான்

21%

தடையை மீறி நடத்தப்படும்

58%

உங்கள் கருத்து

நீதிதுறையை அவமதிக்கும் செயல்

0%

தமிழர் உரிமையை காக்கும் செயல்

100%

உங்கள் கருத்து

இது சரியான தீர்ப்பு

19%

தமிழர் பாரம்பரியத்தை உச்சநீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ளவில்லை

39%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

10%

இறைச்சிக்காக கொல்லலாம் என்றால் விளையாட்டில் பயன்படுத்துவது தவறில்லை

32%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

ஜல்லிக்கட்டு கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ஜல்லிக்கட்டு polls.


மேலே