ஜாதி கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


கலப்பு திருமணம்

23%

அரசு ஜாதி சான்றிதழை தடை செய்ய வேண்டும்

21%

ஜாதி இட ஒதுக்கீட்டை ஒழிக்கவேண்டும் ஜாதி அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட வேண்டும்

23%

ஜாதி சட்டவிரோதமானது என்று அறிவிக்கப்படவேண்டும்

8%

ஜாதி அடையாளங்களுடன் கல்வி நிறுவனங்கள் இயங்குவது நிறுத்தப்படவேண்டும்

13%

ஜாதியை ஒழிப்பது முடியாத காரியம்

11%

உங்கள் கருத்து

ஆம் அவசியம் தேவை

6%

சாதி சமூகத்தின் சாபம்

78%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

தண்டனை பயமின்மை

22%

விழிப்புணர்வின்மை

44%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

11%

ஜாதி திமிர்

22%

உங்கள் கருத்து

தடை விதிக்கலாம்

81%

தடை விதிக்கக்கூடாது

8%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

11%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

ஜாதி கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ஜாதி polls.


மேலே