தேர்வு கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஆம்

100%

இல்லை

0%

பொலிடிகல் சயின்ஸ் டிகிரி படித்து அதில் தேர்ச்சி பெற்றித்திருந்தால் போதும்

0%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

50%

இல்லை

50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

நியாயமானது

40%

இந்திக்கு சாதகமானது

20%

திறமைக்கு எதிரானது

40%

உங்கள் கருத்து

இதைத் தடுக்க அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும்

71%

குழந்தைகளின் பக்குவத்தை அறிய இது தேவை

14%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

தேர்வு கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of தேர்வு polls.


மேலே