தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
tamil essay topics in tamil for 2nd std
 தமிழ் ,   கல்வி ,   இரண்டாம் வகுப்பு ,   Tamil Essay
0 ராஜ்குமார்
12-Feb-18
தேர்
 பதில் சொல்லுங்கள்
5 BABUSHOBHA
11-Feb-18
சதி
 கேள்வி கேளுங்கள்
3 BABUSHOBHA
11-Feb-18
பிரித்து எழுதுதல்
1 Deepanagaraj
10-Feb-18
கைலாச வாசனே அர்த்தம்
 அர்த்தம் ,   கைலாச வாசனே
1 ராஜ்குமார்
10-Feb-18
இறுதி கிரிகை என்றால் என்ன ?
 இறுதி கிரிகை ,   தமிழ் பொருள்
1 ராஜ்குமார்
10-Feb-18
ஆட்டுகுட்டி பிரித்து ௭ழுதுக
 ஆட்டுகுட்டி ,   ஆடு ,   பிரித்து ௭ழுதுக
3 ராஜ்குமார்
10-Feb-18
சிதை என்ற சொல்லின் அர்த்தம்
 தமிழ் அர்த்தம் ,   சிதை
1 ராஜ்குமார்
10-Feb-18
முக்கிய பதவி வகித்த பெண்கள்
 பெண்ணியம் ,   மகளிர் பெருமை ,   பெண்ணின் பெருமை ,   பெண்கள் முன்னேற்றம்
0 ராஜ்குமார்
10-Feb-18
மின்சாரத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுவர்?
 பொது அறிவு ,   மின்சாரம் ,   General Knowledge
3 ராஜ்குமார்
09-Feb-18
DAY OF ஆமை
 ஆமைஸ்
7 கவின் சாரலன்
09-Feb-18
திருமணம் தேவையா?
 திருமணம்
3 mageshmnc
07-Feb-18
தமிழ் இலக்கியம் எதனால் சிறந்து நிற்கிறது
 தமிழ் இலக்கியம்
12 கவின் சாரலன்
04-Feb-18
மேகவி என்ற சொல்லின் அர்த்தம் என்ன?
 அர்த்தம் ,   மேகவி
3 ராஜ்குமார்
01-Feb-18
கசல் என்ற சொல்லின் அர்த்தம்
 அர்த்தம் ,   கசல் ,   வேறு பேயர்
3 ராஜ்குமார்
31-Jan-18
வினையயெச்சம் எடுத்துகாட்டு தருக
 வினையயெச்சம் ,   எடுத்துகாட்டு
1 ராஜ்குமார்
31-Jan-18

Tamil Questions and Answers (Kelvi Bathilgal) at Eluthu.com

மேலே