காதல் வாழ்க்கை கவிதைகள்

Kadhal Valkai Kavithaigal

காதல் வாழ்க்கை கவிதைகள் (Kadhal Valkai Kavithaigal) ஒரு தொகுப்பு.

28 Jan 2023
5:43 pm

எங்கள் வலைதளத்தின் இந்தப் பக்கம், "காதல் வாழ்க்கை கவிதைகள்" (Kadhal Valkai Kavithaigal) என்ற பிரிவின் கீழ் தொகுக்கப்பெற்றவை. காதல் வாழ்க்கை சுகமானது. அன்பும் பரிவும் நேசமும் அரவணைப்பும் குறும்பும் நிறைந்தது. இந்தக் கவிதைகள் காதல் வாழ்க்கையின் அனுபவங்களை, காதலியின் அன்பினை, காதலின் அறிகுறிகளை, காதல் மொழியினை, கூடல், பிரிவு போன்ற பல்வேறு காதல் வாழ்க்கை உணர்வுகளை அழகாகக் கவிதை வடிவினில் பதிவு செய்திருக்கின்றன. இக்கவிதைகளை படித்துக் காதல் வயப்படுவீர். இங்கே உள்ள "காதல் வாழ்க்கை கவிதைகள்" (Kadhal Valkai Kavithaigal) கவிதைத் தொகுப்பினைப் படித்து உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பகிரவும்.


மேலே