ஹைக்கூ கவிதைகள்

Hikoo Kavithaigal

ஹைக்கூ கவிதைகள் ஒரு தொகுப்பு. Browse through the list for Hikoo Kavithaigal in Tamil.

25 Dec 2018
1:22 pm
24 Dec 2018
12:18 pm
23 Dec 2018
3:35 pm
22 Dec 2018
12:48 pm
22 Dec 2018
11:06 am
22 Dec 2018
4:44 am
21 Dec 2018
11:49 pm
21 Dec 2018
2:49 pm
20 Dec 2018
12:47 pm
19 Dec 2018
5:00 pm
18 Dec 2018
9:45 pm
18 Dec 2018
9:37 pm
18 Dec 2018
11:23 am
17 Dec 2018
4:09 pm
17 Dec 2018
3:57 pm
17 Dec 2018
12:04 pm

ஹைக்கூ கவிதைகளின் சிறந்த தொகுப்பினை படித்து ரசிக்க வாரீர். ஹைக்கூ கவிதைகள் (Hikoo Kavithaigal) எனப்படுவது ஜப்பானிய மொழியில் இருந்து பெறப்பட்ட கவிதை வழக்கு. ஹைக்கூ கவிதைகள் (Hikoo Kavithaigal) மூன்று ஐந்து அல்லது ஏழு வரிகளைக் கொண்டிருக்கும் மற்றும் பதினேழு சொற்களைக் கொண்டிருக்கும். இந்த பக்கத்தில் உள்ள அணைத்து தமிழ் ஹைக்கூ கவிதைகளையும் படித்து ரசித்து பயன்பெறுவீர்.

மேலே