அனுபவம் கவிதைகள்

Anubavam Kavithaigal

அனுபவம் கவிதைகள் (Anubavam Kavithaigal) ஒரு தொகுப்பு.

08 Feb 2023
6:43 am
08 Dec 2022
6:38 am
16 Feb 2022
5:01 pm

அனுபவமே சிறந்த ஆசான். வாழ்க்கையெனும் ஓடம் வழங்குகின்ற பாடம் மானிடரின் வாழ்க்கையிலே மறக்கவொண்ணா வேதம் என்பது நாமறிந்த அவ்வையின் வாகு. இந்த வலைதளத்தின் இந்தப் பகுதியில் உள்ள அனுபவம் கவிதைகள் (Anubavam Kavithaigal) வாழ்க்கை தரும் அனுபவங்களை பற்றி அழகிககப் பேசுபவை. அனுபவம் எந்தவொரு சிக்கலான பிரச்சனைகளுக்கும் சிறந்த தீர்வை எளிதில் கொடுக்கும். இங்கே உள்ள அனுபவிக்க கவிதைகளை (Anubavam Kavithaigal) படித்து உங்கள் வாழ்வின் அனுபவங்களை ஆசை போடுங்கள்.


மேலே