என்னவள் கவிதைகள்

Ennaval Kavithaigal

என்னவள் கவிதைகள் பட்டியல். List of Ennaval Kavithaigal in Tamil.

26 Aug 2018
3:28 pm
08 Jul 2017
8:02 am
21 Oct 2016
3:08 pm

தமிழால் உங்கள் அவளை சிறப்பு செய்யுங்கள். "என்னவள் கவிதைகள்" (Ennaval Kavithaigal) என்ற தலைப்பில் இங்கே உள்ள இந்தக் கவிதைகள் ஒரு சிறந்த காதல் கவிதைகள் தொகுப்பு. உங்கள் அன்பினை தமிழாய்ப் பொழிய இந்த என்னவள் கவிதைகள் உங்களுக்கு உதவும். இந்தக் கவிதைகள் உங்கள் அன்பினை உங்கள் காதலிக்குப் புரியவைக்கும். காதலை, பாசத்தினை, மோகத்தினை வெளிப்படுத்த கவிதைகளைவிட சிறந்த கருவி இல்லை. இந்தத் Ennaval Kavithaigal உங்கள் அழகு தேவதைக்கு காதல் பரிமாறும். படித்து உங்கள் கருத்துக்களை பகிரவும்.


மேலே