பொது கவிதைகள்

Kavithaigal

பொதுவான தமிழ் கவிதைகள் ஒரு தொகுப்பு.

11 Apr 2022
8:09 pm
08 Feb 2022
8:01 pm
29 Nov 2021
12:10 pm
18 Sep 2021
6:59 am

நீங்கள் கவிதைப் பிரியராக இருந்தால் இந்தப்பாகம் உங்கள் கண்களுக்கும் எண்ணங்களுக்கும் விருந்தாக அமையும். வலைதளத்தின் இந்த பக்கம் "பொது கவிதைகள்" என்னும் தொகுப்பாக உள்ளது. உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த தமிழ்க் கவிதைகள் இங்கே இருக்கலாம். தமிழ் ஆர்வலர்களின் இஷ்ட வளைத்தளமாக எழுத்து விளங்குவதற்கு இந்த பொது கவிதைகள் பக்கம் மேலும் ஒரு சாட்சியம். கீழே சுழற்றி தமிழினை பருகிடுவீர்.


மேலே