உலகம் கவிதைகள்

Ulagam Kavithaigal

உலகம் கவிதைகள் (Ulagam Kavithaigal) ஒரு தொகுப்பு.

04 Dec 2017
6:00 pm

உலக நடப்புகள் அழகாகக் கவிதை நடையில் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உலக நாடுகள், உலக அரசியல், சமூக மாற்றங்கள், உலக மக்கள், உலக சமுதாயம் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை பற்றி பேசும் இந்த கவிதைத் தொகுப்பு "உலகம் கவிதைகள்" (Ulagam Kavithaigal) என்ற தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. இக்கவிதைகள் உங்களுக்கு இலவசமாக இங்கே. உலக நாடுகளின் அரசியல் மற்றும் சமூக மாற்றங்களை சுவையாக சிந்தனை வளத்துடன் இந்த உலகம் கவிதைகள் (Ulagam Kavithaigal) எடுத்துரைக்கின்றன.

மேலே