அம்மா கவிதைகள்

Amma Kavithaigal - Poems About Mother in Tamil

அம்மா கவிதைகள் (Amma Kavithaigal) பட்டியல். Poems Collection About Mother in Tamil.

20 Mar 2018
5:03 pm
17 Mar 2018
10:42 pm
08 Mar 2018
11:23 am
08 Mar 2018
11:03 am

அம்மா - தாய், அன்னை என்றும் தமிழில் அழைக்கப்படுவார். ஒரு குழந்தையைப் ஈன்றெடுக்கும் பெண் அம்மா எனப்படுவர். அம்மா அன்பின் இருப்பிடம்.

அம்மா பற்றிய அழகிய உணர்ச்சிமிகுந்த கவிதைகள் இங்கு உங்கள் ரசனைக்கு. அணைத்து கவிதைகளும் எழுத்து தோழர்களால் தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்டது. Amma Kavithaigal Tamil Mozhiyil.

In English, Amma is referred to as Mother. Mothers are women who given birth to a child. A mother is the most beautiful women and a great human being in everyone's family.

Here is an extensive collection of Mother poems to feel the love of motherhood written by eluthu users in Tamil language.


மேலே