பழைய எழுத்துக்கள் கவிதைகள்

Kavithaigal

பழைய எழுத்துக்கள் கவிதைகள் ஒரு தொகுப்பு.

பழையவை என்றுமே சிறந்தவை. பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் போகிக்கு மட்டுமே பொருந்துவதாக இருக்கும். நம் வாழ்வின் பல தருணங்களில் பழையவையே மனதிற்கு இதமளிப்பவை. பழைய பாடல்கள், பழைய திரைப் படங்கள், பழைய புத்தகங்கள் என பழையவை அனைத்தும் மலரும் நினைவுகளை மலரச் செய்வன. தமிழின் அழகு பழைய இலக்கியங்களிலும் தொன்மையான காவியங்களிலும் விளங்கும். இங்கே உள்ள "பழைய எழுத்துக்கள் கவிதைகள்" கவிதைத் தொகுப்பு பழைய கவிதைகளின் தொகுப்பாக விளங்குகிறது. இலவசமாகப் படித்து ரசிக்கவும்.


மேலே