டைரி கவிதைகள்

Dairy Kavithaigal

டைரி கவிதைகள் (Dairy Kavithaigal) ஒரு தொகுப்பு.

எழுத்து வலைதளத்தின் இந்தப்பகுதியில் டைரி பற்றிய கவிதைகள் "டைரி கவிதைகள்" (Dairy Kavithaigal) என்ற தலைப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன. வாழ்க்கையே ஒரு டைரி (கையேடு). நம் வழிவின் ஒவ்வொரு கணமும் வாழ்க்கைக் கையேட்டில் (டைரியில்) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தப்பக்கத்தில் உள்ள டைரி கவிதைகள் (Dairy Kavithaigal) கவிதைத் தொகுப்பினைப் படித்து ரசித்து உங்கள் வாழ்வின் பக்கங்களை உங்கள் மனதினுள் புரட்டுக.


மேலே