ஹைக்கு கவிதைகள்

Hikoo Kavithaigal

ஹைக்கு கவிதைகள் பட்டியல். List of Hikoo Kavithaigal in Tamil.

08 Jul 2021
3:42 pm
02 Jan 2019
3:36 pm
23 Nov 2018
6:13 pm

ஹைக்கு கவிதைகள் என்ற இந்தக் கவிதைத் தொகுப்பு உங்கள் தமிழ் ஆர்வத்துக்கு ஒரு சிறந்த விருந்தாக அமையும். ஹைக்கு கவிதைகள், சிறந்த கருத்துக்களை மிக அழகாக மற்றும் மிக சுருக்கமாகப் எடுத்துரைப்பவை. இங்கே உள்ள கவிதைகள் காதல், வாழ்க்கை, இயற்கை, உறவு, நட்பு, அரசியல் போன்ற பல துறைகளைப் பற்றி, ஹைக்கு கவிதைகள் (Hikoo Kavithaigal) என்ற கவிதை நடையில் பேசுபவை. ஒரு கருத்தை ஆழமாகப் பதிய வைக்க கவிதைகளே சிறந்த கருவி. அந்த கருத்தை அழகாகவும், இரத்தின சுருக்கமாகவும் சொல்வது ஹைக்கு கவிதைகளின் (Hikoo Kavithaigal) அழகு. படித்து ரசித்து உங்கள் கருத்துக்களை பகிருங்கள்.


மேலே