நிதர்சனம் கவிதைகள்

Nitharsanam Kavithaigal

நிதர்சனம் கவிதைகள் (Nitharsanam Kavithaigal) ஒரு தொகுப்பு.

27 Oct 2015
12:45 pm

நிதர்சனம் கவிதைகள் என்ற தலைப்பில் இங்கே உள்ள இக்கவிதைகள் நிதர்சனத்தைப் பற்றி நிதர்சனமாகப் பேசுபவை. நிதர்சனம் என்பது உண்மையானது. நிதர்சனம் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் நடைமுறை அல்லது எதார்த்தம் என்பதாகும். இங்கே உள்ள "நிதர்சனம் கவிதைகள்" (Nitharsanam Kavithaigal) கவிதைத் தொகுப்பை படித்து ரசித்து தமிழைப் பருகிடுங்கள். எழுத்து வலைதளத்தின் இந்த நிதர்சனம் கவிதைகள் (Nitharsanam Kavithaigal) கவிதைத் தொகுப்பு வாழ்வின் எதார்த்தங்களை அழகாக பேசுகின்றது. படித்து ரசித்திடுங்கள்.


மேலே