காதல் !!!

முகவரி இருந்தும் தொலைந்தேன்
உன்னுள்
முழுமையாக!!!

எழுதியவர் : ஞானி(மணிபாபு) (7-Apr-13, 12:52 am)
பார்வை : 168

மேலே