தொலை தூர காதல்-2

தொலை தூரமாய்
தூரத்தில் இருந்து
தொலைபேசியில்
நாம் பேச வேண்டிய
துர் பாக்கிய நிலை...

வெகு தொலைவாய்
நீ இருந்தாலும்
என் நெஞ்சுக்குள் நிலையாய்.
இருக்கிறாய்..

உன்னை சந்திக்கும்
அந்த நாள் என் முன்னே
சங்கமிக்கிறதுதினம்...

உடலால் தூரத்திலும்
உருவமாய் பக்கத்திலும்
உணர்வால் என் அருகிலும்
நீ இணைந்து இருக்கிறாய்
எப்பொழுதும்.....

பொக்கிசமாய்
சேகரித்து வைத்து
தினமும் ஓராயிரம்
முறை படித்து
பார்க்கிறேன்
நீ அனுப்பிய
குறுஞ்செய்தியை...

அந்நேரம் என்னையும்
அறியாமல் என்னுள்
நுழைந்து தாலாட்டி
செல்கிராயடி
பெண்ணே...

அந்த நிமிடம்
என் சோகம்
மறந்து என்
சொந்தகாரியுடன்(நீ)
நிலவில் வலம்வருவதாய்
உணர்கிறேன் நான்...

எழுதியவர் : முகவை கார்த்திக் (18-Apr-13, 7:24 pm)
சேர்த்தது : karthikboomi
பார்வை : 500

மேலே