உழைப்பு

நம்முடைய உழைபிற்காக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய வாழ்த்துகள் யாரோ ஒரு கடவுளுக்கும் தம்மாதூண்டு மச்சத்திற்கும் கிடைத்துகொண்டிருக்கிறது

எழுதியவர் : Sabari8787 (29-Apr-13, 8:44 pm)
சேர்த்தது : sabari8787
பார்வை : 325

மேலே