பைத்தியக்காரத்தனம்

கொஞ்சம் மிகையாக வெளிப்படுத்தப்படும் எந்த உணர்வும் பைத்தியக்காரத்தனம் என்று பெயர் பெற்று விடுகிறது..!

எழுதியவர் : Sabari8787 (29-Apr-13, 8:46 pm)
பார்வை : 112

மேலே