நீ தான்...!!

அன்பின் அர்ததமும் நீ தான்...!!

வலியின் ஆழமும் நீ தான்...!!

எழுதியவர் : பிரியம் (19-Sep-13, 7:27 pm)
பார்வை : 181

மேலே