விடுகதை விளையாட்டு 03

விடுகதை :-

தலை போனால் மறைக்கும்;
இடை போனால் குரைக்கும்;
கால் போனால் குதிக்கும்;
மூன்றும் ஒன்று சேர்ந்தால்
முந்தி ஓட்டம் பிடிக்கும். - அது என்ன?

பதில்:-

அதை நான் சொல்லமாட்டேன். நீங்கள் தான் கூற வேண்டும்
நன்றி! விடுகதை விளையாட்டு புத்தகம், NCERT

பதில்:-

க்ளூ அது விலங்கு வகை

பதிலை நீங்கள் சொல்வது மாதிரி தெரியவில்லை!
நானே சொல்லிவிடுகிறேன்.

பதில்:-

குதிரை

எழுதியவர் : கே இனியவன் (28-Oct-13, 4:57 pm)
பார்வை : 740

மேலே