உதிரிப் பா-பூ-க்கள்--------அஹமது அலி

குழந்தைகள்
```````````````````
பூமியை
புதுப்பித்துக் கொண்டேயிருக்கும்
உயிர்ப் பூக்கள்....!!!

---------------------------------------------------
00000000000000000000000000000000
----------------------------------------------------
எரிமலை
`````````````
நெகிழ்ந்து தேனுருகினாலும்
நெருங்க முடியா
நெருப்புப் பூக்கள்....!!!

----------------------------------------------------
000000000000000000000000000000000
----------------------------------------------------
மழை
````````
ஆகாய வயலில்
அழகு முகில் செடி உதிர்க்கும்
நீர்ப் பூக்கள்...!!!

------------------------------------------------------
0000000000000000000000000000000000
------------------------------------------------------
மின்னல்
`````````````
நெடிய வானின்
கொடியில் பூத்துத் தெறிக்கும்
நொடிப் பூக்கள்...!!!

--------------------------------------------------------
000000000000000000000000000000000000
---------------------------------------------------------
கண்கள்
````````````
உலகைக் காண
உருளும் வழிகளான
ஒளிப் பூக்கள்...!!!

-----------------------------------------------------------
0000000000000000000000000000000000000
-----------------------------------------------------------
கவிதைகள்
``````````````````
எண்ண விதைகள்
சொற்களரும்பி விரல்களுதிர்க்கும்
எழுத்துப் பூக்கள்...!!!

----------------------------------------------------------
000000000000000000000000000000000000
----------------------------------------------------------
தாரகைகள்
``````````````````
இரவு வானத்தில்
கண்கள் சிமிட்டும்
காதல் பூக்கள்....!!!

---------------------------------------------------------
000000000000000000000000000000000000
---------------------------------------------------------
மின் குமிழ்-பல்பு-
`````````````````````````
காம்பினில் மலராது
கம்பிகளினூடே மலரும்
மின்சாரப் பூக்கள்...!!!
---------------------------------------------------------
000000000000000000000000000000000000
----------------------------------------------------------

எழுதியவர் : அலிநகர். அஹமது அலி. (1-Jan-14, 7:52 am)
பார்வை : 231

மேலே