தோல்வி வெற்றி

தோல்வி >< வெற்றி

வாழ்க்கை முழுவதும்
தோல்விமயம்
நாம் விரும்பியது
ஒன்றும் நடக்காவிட்டால்;

நாம் வாழ கற்றுக்கொண்டால்
தோல்வியும் என்றும்
வெற்றிமயமாகும் !

ந தெய்வசிகாமணி

எழுதியவர் : (6-Feb-14, 9:18 pm)
பார்வை : 137

மேலே