=== ஊர்வலம் ====

திருவாரூர் தேர்
நகர்ந்தால்
அது
நகர்வலம்

பெண்ணே
நீ
அங்கு
நடந்தால்

அந்த தேரும்
உன் பின்
வரும்
ஊர்வலம் .

...கவியாழினிசரண்யா ...

எழுதியவர் : கவியாழினிசரண்யா (13-Apr-14, 2:50 pm)
பார்வை : 208

மேலே