தூக்கணாங்குருவி

ஆண் தூக்கணாங்குருவி கூடு கட்ட அதை பெண் தூக்கணாங்குருவி சோதித்துப்பார்க்கும்.

கூடு சரியில்லைன்னா கூட்டை நிராகரிக்கும் கூடவே துணையையும்!!

எழுதியவர் : Rasay001 (13-Jun-14, 8:14 am)
பார்வை : 263

மேலே