ஆறுகள் வரைந்த அழகோவியம்

பூமியின் வரைபடத்தில்,
ஆங்காங்கே நீல நிறக்க்கோடுகள் !

- ஆறுகள் வரைந்த
அழகோவியமாக...!

எழுதியவர் : கர்ணன் (24-Jul-14, 9:05 pm)
சேர்த்தது : சிவா (கர்ணன்)
பார்வை : 155

மேலே